Herover er vist nogle billeder af lampe i kobber til Bispebjerg Hospital i København.
Vi havde fået opgaven, at kopiere de gamle lamper, da de var ødelagt efter at have siddet udendørs siden 1913.
Se meget mere under siderne “Restaurering” og “Kundeopgaver”.

Eksempel på udført gørtlerarbejde.
Se mange flere billeder af speciallavede
spir / Vindfløje under siden “Spir/vindfløje/vejrhaner”.

Gørtler arbejde udført til fredet bygning til Bergen i Norge.
4 stk. gamle spir i zink er kopieret og nu udført i kobber, da zinken ikke er nær så holdbar i den barske natur.
Se flere billeder under “Restaurering”.

Røgrør fremstillet i messing til gammelt støbejernskomfur.

Gaslamper skulle genskabes til Odense Kommune,
til venstre ses den gamle lampe og til højre ses den nye
næsten tro kopi af de oxiderede kobberlamper.

 Kobberlamperne er oxideret efter
gammel opskrift, så de fra starten af har
et 100år gammelt look.